Kürdistan

‘Devletsiz Halk Kürtler’

Kerkük’lü Kürtler gece yarısı sokaklara döküldü ve bazı mahallelerin denetimini sağladı.

Yıllar önce Kürtlerin durumuna dikkat çekmek için söylenmiş bir söz. Bugün de değişen bir şey yok. Kürtler hala devletsiz.Ve nüfus çoğunluğuna bakınca da dünyamızda başka bir örneği de yok. Kürtlerin devletsizliği, Kürtler için olduğu kadar bölge halkları için de bir sorun teşkil etmektedir.


Kürtler ve Bölge Halkları İçin Ortak Gelecek Dayanışmadadır

İran Genelkurmay Başkanı Ankara’da Türk Genelkurmay Başkanı tarafından karşılandı. İran Genelkurmay Başkanı geniş bir komuta kademesiyle geldi. CB Erdoğan da kendisini kabul etti.

Kürdistan üzerinde eskiden beri söz sahibi olan güçler, bugün eski günleri arar bir durumdalar. Egemenliklerini sürdüremediklerini gördükçe saldırganlaşmakta ve yeni oyunlar peşinde koşmaktadırlar. Türkiye ve İran’ın son zamanlarda birbirlerine yakınlaşmalarını ve işbirliği yollarını aramalarını bu şekilde okumak gerekmektedir.


Kürtlerin Yeni Dönem Mücadeleleri Üzerine Bir Kaç Söz

Barış ve demokrasi mücadelesinde fırsatlardan yararlanmak halklarımızın ve emekçilerin çıkarınadır

Yıllar önce ‘Savaş, politikanın başka araçlarla devamıdır’ demişti, Alman generali ve savaş uzmanı Carl von Clausewitz. Bölge üzerinde mücadele eden çeşitli güçlerin politikalarına baktığımızda bugünkü savaşın nasıl bir seyir alacağına dair ipuçlarını da bulabiliriz. Arap Baharının Suriye’de yolaçtığı gelişmeler, bölge ve uluslararası güçlerin müdahalesiyle karmaşık bir hal almış olsa da giderek çözüme yaklaşıldığını da görmekteyiz.


Kürt Özgürlük Mücadelesi ve Kadın Devrimi -2-

Kürt KadınlarKadının Özgürleşmesi Yolunda Engeller Aşılmalı

Kürt kadınlarının özgürlük mücadelesinin bugün ulaştığı boyut, bölgemizi etkilemekle kalmayıp uluslararası alanda da önemli sonuçlara yol açmaktadır. Kadın direnişinin ve mücadelesinin toplumsal değişim için taşıdığı önemi bir kez daha gözler önüne sergilemektedir. Bu mücadele bölgemiz kadınları açısında da apayrı bir öneme sahiptir. Esasında da en yakıcı etkisini bölge kadınları üzerinde göstermektedir.


Hayırda HAYIR Var!

RojavaTürkiye ve Ortadoğu’da kaos gerçekliği her geçen gün daha somutluk kazanıyor. Kaos karmaşa, kargaşa demektir. Kaos her türlü seçeneğin pratikleşme zemini bulabileceği ortam demektir.


Ortadoğu, Suriye Ve Rojava (2)

Mesud Barzani ve Binali YıldırımOrtadoğu stratejik konumundan ve yeraltı zenginlik kaynaklarının varlığından dolayı bugün de öneminden bir şey kaybetmeden emperyalistlerin iştahını kabartmaktadır. Yüzyıl önce verilen dizaynın bugün dağılmaya başlaması, yeniden bir kapışmaya yol açmaktadır.


Halkla Birlikte Yeniden Özgür Belediyelere Doğru !

Halkla Birlikte Yeniden Özgür Belediyeler İçin...

Devrimler var olanı yıkarak aşmak, köklü olarak değiştirmek ve iradi müdahaleye dayanarak yeniyi inşa etmek eylemidir. Toplumsal alt-üst oluş ve yeniden biçimlenme zamanıdır. Bu süreç kimi Ekim Devrimi gibi, Rojava Devrimi gibi örneklerde hızlı, keskin ve iradi müdahalenin son kerteye ulaştığı biçimde gelişir.


“SÜREÇ İYİ ANLAŞILMALIDIR”

Mardin HDP İl Eş Başkanı Ali Aslan’ın Açıklaması

Bütün Kürt halkı ve demokrasi isteyen diğer etnik kimliklerin bu süreci iyi anlaması gerektiğine vurgu yapan HDP Mardin Eşbaşkanı Ali Aslan, “Bu sürecin ciddiyetle takip edilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Çünkü her şey göz önündedir. Ortadoğu yeniden dizayn ediliyor, şekilleniyor. Emperyalist güçler ve iktidarlar bundan pay edinmeye çalışıyorlar. Kuşkusuz bu iktidarlardan birisi de, neo-Osmanlı hayallerini yeniden yeşertmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde TC devletidir. Niye neo-osmanlı diyorum, çünkü Tayyip Erdoğan'ın konuşma ve eylemlerine bakıldığında zaten ne denli bunu dillendirdiğini görebilirsiniz.


Ortadoğu, Suriye Ve Rojava

Yeni Dengeler Kurulurken

Suriye’nin bölgedeki gelişmeleri bu derece yakından etkileyecek bir konuma gelebileceğini bir kaç yıl öncesine kadar tahmin etmek pek de kolay değildi. Tunus’ta başlayan Arap Baharı gecikmeli de olsa Suriye’ye de sıçradı. Esad’ın bu gelişmeler karşısında fazla ayakta kalamayacağını tahmin edenlerin sayısı çoğunlukta olsa da Suriye’yi yakından tanıyanlar,öyle birilerinin „ öğle namazını Emevi camisinde kılarız“ demelerine rağmen, kısa ömürlü olmayacağını biliyorlardı.


Siz Yendiniz Ama… Biz Kazanacağız

"Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer; kötülük yapanlar yüzünden değil, durup seyreden ve kötülük yapanlara ses çıkarmayanlar yüzünden." diyor Albert Einstein. Bu yıl ülkemiz tam da bunu yaşadı. Ülkenin dörtte biri yangın yeri; tank, top, tüfek, bomba... Savaş Kürdistan'daki birçok kentte bütün sıcaklığı, acımasızlığı, yıkıcılığı ve yok ediciliği ile devam ederken toplumun yarısının bu savaştan haberi bile yok. Bizim de zaten sözümüz onlara değil.