Kürdistan

Ulusal Birlik Ve Demokrasi Mücadelesi Kürt Özgürlük Mücadelesini Bekleyen Yeni Adımlar

Kobane Kadın MücadelesiMem-u Zin adlı eserinde Ahmedé Hani Kürtlerin birlik olamamalarından bahseder ve birlik olmalarının önemini vurgular. Bugün Kürt aydınları ve sanatçıları yine aynı çağrıları yapmakta ve seslerini her Kürde ulaştırmaya çalışmaktadırlar. Bir umutla, bu makus talihi kırabilmek ve  Kürtlerin ezeli sorunu, birlik olamamayı, çözmek için duyanlar olur diye. Kürtlerin önündeki en önemli sorun da budur. devamı


Barışı Savunmak

Kobane direnişi ve Rojava’daki gelişmeler,  Kürt Özgürlük Mücadelesini hem bölgede ve hem de dünyada yeni bir seviyeye çıkarmakla kalmamış; Kürtlerin mücadelelerinin önünü çok boyutlu olarak açmıştır. Kürt Özgürlük Mücadelesinin, Uluslararası ve bölgesel gericiliğin bir payandası olmayı kabul etmemesi, tam tersine bu çevrelerin bölge halklarına dayattıkları köleliğe karşı özgürlük bayrağını yükseltmeleri saldırıların değişik boyutlar kazanarak artmasını beraberinde getirmiştir. devamı


Yeniden, Yeniden Direniş ve Mücadele

Kürtler Bir Yüzyılı Daha Kaybetmek İstemiyorlar

Bölgedeki gelişmelere bağlı olarak Kürt sorununda da hareketlilik devam etmektedir. Gelişmelerin hızına bağlı olarak Kürt Özgürlük Mücadelesinde de yeni adımlar ortaya çıkmaktadır. Kürt sorunu çözülmedikçe, ne sömürgeci devletlerde ve ne de  bölgede  sular durulmayacaktır. Uluslararası güçler ile sömürgeci devletler Kürtlere biçtikleri elbise parçalanmasın ve varolan düzen devam etsin diye işbirliğini çeşitli oyunlarla yeni bir boyuta taşımak istemektedirler. Şu andaki çatışmalı durumun devam etmesi esasında bu gerici güçlerin işine gelmektedir. devamıNewroz Yeni Bir Güne Uyanmanın Şafağında Özgürlük Ateşini Tutuşturdu ! Kürtler Bir Kez Daha ‘Biz Buradayız’ Dediler !

Newroz

 

TC, hükümetler değişse de Kürt meselesinde her sıkıştığında  başa dönerek  bir başarı hikayesi yaratmak istiyor. Hikayenin neresine bakarsanız bakın yalan temeline oturtulmuş gerekçelerle Kürtlerin özgürleşmesinin önü alınmak istenmektedir. Bölgede barış içerisinde yaşamak isteyen halklar için de TC’nin bu tutumu büyük bir engel oluşturmaktadır. devamı


Kürtlerin Birliğine Giden Yol

Bir kez daha işbirlikçiliği mahkum edip Kürdü Kürde güven duyacak bir yeni başlangıcın yolunu açmak gerekmektedir.

Kısaca AKP-MHP çetesi dediğimiz faşist Türk egemenleri, içlerine bazı işbirlikçi Kürtleri de aldıkları  bir yalan çetesi oluşturmuş ve Kürtlere dair nerede bir kazanım varsa ona, tüm insani değerleri  ayaklar altına alarak saldırmaktadırlar. Son yıllarda bu saldırganlık ‘bekaa’ yalanının ardına gizlenilerek, ‘Türk düşmanlığı’ gibi hiç bir temel dayanağı olmayan asılsız iddialara  sarılarak devam ettirilmektedir. devamı


Büyük Hayali Görmek

Hulusi Akar - Barzani

Kürdün Kürde güvenmediği bir ortamda, Kürtler için mücadelenin bundan sonraki yolu, güven ve birliği sağlamaktır.

Kürtler için eğer birlik olurlarsa büyük hayal kurmak zamanı diyerek bir önceki yazımı noktalamıştım. Kürtlerin kurdukları hayaller arasında farklılıklar var ve her biri  aynı hayaller peşinde koşmamaktadır. Farklılıkların derinleştirildiği ve dışardan baskılarla Kürtlerin aleyhine döndürülmeye çalışıldığı bir ortamda birlik sağlamak kolay olmamaktadır ve olmayacaktır da. devamıKürt Sorununda Korkuyu Yenmek

Kürt Sorununda Korkuyu Yenmek

Kürtlerin eşit bir halk olarak kabul edilmesi için daha ne kadar mücadele etmeleri gerektiği konusunda bugün kesin bir ifade kullanamıyoruz. Mücadelenin kesintisiz ve daha uzun bir dönem sürmesi gerektiği bölgede yaşanan gelişmelerden anlaşılıyor. Uluslararası güçler ile bölgedeki ortaklarının çözüm diye sundukları ne Kürtlerin ne de bölge halklarının  çıkarlarıyla örtüşmektedir. Kürtlerin kendilerine yer açma mücadeleleri, bölge halklarının çıkarlarını da gözeten bir seyirde yol almaktadır. devamı