Newroz Ateşi İle Kürtler Birliğe Giden Yolu Açmalıdırlar!

Newroz Ateşi İle Kürtler Birliğe Giden Yolu Açmalıdırlar!

Newroz Ateşi

Newrozlar anlamına Kürtler Özgürlük Mücadelelerini birlikle taçlandırdıklarında daha bir anlam kazanacaktır. Bu ulusal bir görev olarak her Kürdün önünde kaçınılmayacak bir şekilde durmaktadır.

Kürtler bu yüzyılı nasıl kazanacak sorusu, bugün her zamankinden daha fazla gündemi işgal etmektedir. Newrozlar, Kürtler açısından umutların tazelendiği ve yeni başlangıçlar için değerlendirildiği dönemler olmaktadır. Bu yılki Newroz’da benzer duygular ile karşılanmaktadır.

Kürt Özgürlük Hareketi bu süreci iyi bir şekilde değerlendirip yeni atılımların ve gelişmelerin başlangıcı yapabilirse, Kürtler bu yüzyılı kaybetmeyeceklerdir. Kürt Özgürlük Mücadelesinin bölge gelişmelerini etkileme gücü bilinmektedir. Bölgemizin sorunları ve halkların çıkarları öylesine içiçe geçmiş bir durumdadır ki zincirin en zayıf halkasından kırılmaya başlanılmalıdır. Orta yerde çözüm bekleyen sorunlar devrimci bir müdahaleyi gerekli kılmaktadır. Mezopotamya hilali dediğimiz ve çevresini kapsayan bölgedeki halklar eskisi gibi yönetilmek istenmedikleri her fırsatta dile getirmektedirler. Bu Kürtlerin özgürlükleri için de yeni kapılar açmaktadır. İran ve Rojhılat Kürdistan’ında “Jin, Jiyan, Azadi” haykırışları ile başlayan kadın direnişi, Kürtlerin kadın özgürlüğü temelinde bir mücadele ile bölgeyi değiştirebileceklerinin kıvılcımlarını da yakmıştır.

TC ve İran’ın eski imparatorluk geleneklerinden kaynaklı bölge üzerinde egemenlik sürdürmeye yönelik oyunları bölgenin demokratikleşmesi önünde ciddi engellerden biridir. Her iki güç aralarındaki çelişkilere rağmen konu Kürt Özgürlük Mücadelesi olunca gizli ve açık anlaşmalara girmektedirler. Kürtlerin bu yüzyılı kazanmaları her iki egemen gücün oyunlarını bozmasına önemli derecede bağlıdır. Her iki sömürgeci güç egemenliklerini ve oyunlarını Irak, Suriye, Azerbaycan, Ermenistan ve hatta Lübnan’a kadar yayarak Kürtlerin özgürlüklerine karşı yeni engeller çıkarmak istemektedirler. Bu çabalarına emperyalist güçlerin desteğini de alarak başarılı olmak istemektedirler. Bölgesel ve uluslararası bir Kürt karşıtı koalisyon yaratmaya çalışmaktadırlar. Bunun başarılı olamaması halinde Kürtler bir yüzyıl daha beklemek zorunda kalırlar mı? Bu bilinmez ama Özgürlük Mücadelesinin başarıya ulaşması ve bölgenin demokratikleşmesine dönük beklentilerin bir süre daha ertelenmesine yol açacaktır.

Newroz Ulusal Birliğe Giden Yol

Kürtlerin içerisine çekilmek istendikleri girdaptan çıkabilmelerinin yolu, Kürtlerin birlik yolunda atacakları ve atması gereken adımlara bağlı olduğunu her Kürt bilmektedir. Bafıl Talabani’nin “Kürt bayrağı altında birleşmeliyiz“ yönlü açıklaması Kürtlerin özgürleşmek için atacakları adımlar açısından önemli bir iyi niyet göstergesidir. Bu birleşme özgürleşme ve demokratik bir toplum yaratma mücadelesinin temelinde olmalıdır. Zaten başta kadın özgürleşmesini temel almayan ve demokrasinin vazgeçilmez ilkelerini gözetmeyen her birleşme başarılı olmaktan uzaktır. Bu yılki Newroz‘da  da  ulusal birlik dileklerinin sıkca dile getirildiği bir süreci yaşadık. Tüm bu isteklere rağmen ciddi gelişmelerin yaşanmamasını nasıl izah edebiliriz. Bu konuda Kürt siyasi hareketlerinin bölgesel ve uluslararası güçlerin bölge üzerindeki oyunlarını tam olarak boşa çıkaracak bir birlikten yoksun olmalarına bağlamak gerekir. Birlik konusunda sadece iyi niyetin yeterli olmadığını şimdiye kadar atılan adımlardan bilmekteyiz. Kürt siyasi güçleri arasında farklı yaklaşımların var olması, sorunların çözümünde biraraya gelinmesinde önemli engellerden biridir. Asgari müştereklerde birleşmenin yolu açık olmasına rağmen, var olanı korumakla yetinme anlayışı nedeniyle uzun vadeli çıkarları temel alan adımlar atılmamaktadır.

Bu cendereden Kürtlerin kurtulmaları gerekmektedir. Bölge üzerinde oyun kurucu olmak isteyen TC ve İran rejiminin Kürtler üzerindeki oyunları boşa çıkarılmadan veya geriletilmeden birliğin yolunun açılması oldukça zor görünmektedir. Her iki rejimin bölgesel emperyalist emellerinin saç ayağı haline getirilmek istenen Kürtlerin bundan kurtulmaları birliği de getirecektir. TC ve ya İran rejimi ile var olan ilişkiler sadece komşuluk ile açıklanamaz. Kürtlerin özgürlük mücadelesinde ilişki kurması gereken bu rejimler altında özgürlüklerinden yoksun bırakılmış halklarıdır. Bölge halkları ile kurulacak ilişkiler bu rejimlerin de sonunu getirecektir. Kürt özgürleşmesi halkların özgürleşmesi ile daha başka bir anlam kazanacaktır.

Newroz anlamına uygun bir gelişmeye büründürülmek isteniyorsa yeni bir Kawa beklenmemelidir. Kürtler her bir parçada yaktıkları direniş ateşleri ile Kawaların yolunu çoktan açtılar. Mücadele yüzlerce Kawa ortaya çıkardı.  Özgürlük adımlarının kesintiye uğramadan başarı ile yoluna devam edebilmesi için öncelikle her bir parçanın kendi içinde bir birliğe gitmesi gerekmektedir. Başur Kürdistan’da hala Kürt bayrağı altında yönetim ve silahlı güçler alanında bir birliğin sağlanmamış olması Kürtler açısından büyük bir kayıptır. Bu bakımdan Başur ve Rojava kendi özgün koşullarını gözeterek birliğe giden adımları atmalıdırlar. Birlik için şimdiye kadar yapılanların yetersiz olduğunu anlamalıdırlar ve iyi niyetin ötesine geçmelidirler. İyi niyet beyan etmenin yetmediği ve giderek ağırlaşan sorunları çözmediği, gizlenemeyecek bir şekilde açığa çıkmıştır. Kürtlerin özgürlük mücadelesinin tüm tarafları bu konuda bir kez daha düşünmeye ve adım atmaya hazır olmalıdırlar. Kürt halkına karşı sorumlulukları bunu gerektirmektedir. Bu süreci birliğe giden yolda, Kürtler için kazanıma dönüştürmek bugün kendisini dayatan görevlerin başında gelmektedir.

Uluslararası Destek Her Zamankinden Daha Güçlü

Uluslararası desteğe bakıldığında Kürtler önemli bir konuma gelmişlerdir. Birçok alanda mücadelelerine destek gelmektedir. Avrupa ve dünyanın birçok alanında Kürtlerin dostları ve demokratik çevreler Kürtlere desteklerini açıktan sunmaktadırlar. Uluslararası bu dayanışma Kürtlerin mücadelesi açısından önemli bir kazanımdır. Rojava mücadelesi ve kadın direnişi uluslararası desteği bir seviye daha yukarı taşımıştır. Uluslararası kamuoyunun Kürtlerin özgürlük mücadelesine sempatileri son yıllarda artış göstemiştir. Bilim adamlarından sanatçılarına kadar bir çok demokratik güç desteklerini kamuoyuyla paylaşmış ve çağrılar yapmaışlardır. Kürtlerin yeterli olmasa da giderek genişleyen bir uluslararası destek arkalarında mevcuttur. Bu bakımdan yakınma zamanı değil bu desteği çoğaltma ve özgürlük mücadelesine katkısını en azamiye çıkarma zamanıdır.

Bu uluslararası desteği özgürlük mücadelesinin gelişmesine kanalize etmek için birlik en başa alınmalıdır. Kuzey Kürdistan’ın ve Özgürlük Hareketinin üzerinde önemli bir sorumluluk mevcuttur. TC’nin Başur Kürdistan’a yerleşme ve buradan KDP’yi ve bağlı güçleri kullanarak Kürtler arasında ‘Bırakujiyi’ yeniden devreye koyma çabasına karşı Kürtler birlik olarak çıkmalıdırlar. Federal yönetimin başında bulunan Barzanilerin geçmiş direniş geleneklerine sahip çıkmaları ve TC ile Kürtlerin kazanımlarına karşı olan ilişkilerden uzaklaşmaları ile Kürtler arasında bir birlik ile mümkündür. Birliğin gerçekleşmesi gündemden çıkarılmamalı ve bu konuda usanmaz bir şekilde çaba gösterilmelidir. Ancak bu şekilde başarılı olunur ve Kürtlerle birlikte bölgenin de özgürleşmesinin yolu açılmış olur. Birbirlerine uzattıkları eller kavuşmadan Kürtlerin özgürlük mücadelesinde başarılı olmaları bir başka yüzyıla ertelenebilinir. Tarihten ders çıkarmak istersek, şimdiye kadar ki isyanların başarısızlığının bçlgesel kalmalarından kaynaklandığını görürüz. Fakat bu gün bu aşılmış ve Kürtler her alanda özgürlük mücadelesinin ateşini yükseltmektedirler. Parça olarak kayıplar yaşamamak için birlikte, TC ve İran rejimi ile Suriye ve Irak’taki gerici güçlerin oyunlarına karşı durulmalıdır. Newroz ateşleri birleştiğinde Kürtlerin yolu açılacak ve özgürlük gelecektir.


Konuyla ilişkili diğer makaleler