Durduramayacaklar halkın coşkun akan selini…

Durduramayacaklar halkın coşkun akan selini…

Gardiyanları ve yargıçları ve savcıları
Hepsi halka karşıdır
Kanunları, yönetmelikleri, bütün kararları
Hepsi halka karşıdır
Dergileri, gazeteleri, bütün yayınları
Hepsi halka karşıdır

Panzerleri, kelepçeleri, bütün silahları
Hepsi halka karşıdır
Zindanları, tutukevleri, işkence evleri
Hepsi halka karşıdır
Borsaları ve şirketleri ve iktidarları
Hepsi halka karşıdır

Bunların hiçbiri onları kurtaramayacak
Durduramayacaklar halkın coşkun akan selini

Maksim Gorki’nin ANA romanını sahnede icra eden Ankara Sanat Tiyatrosu için Sarper Özsan’ın bestelediği ve daha sonra Cem Karaca tarafından da seslendirilen bu sözler 70’li yılların sonunda geniş halk kitlelerinin hareketlendiği günlerde dillerden düşmezdi. Mitinglerde, stadyumlarda düzenlenen konserlerde genç-yaşlı çok geniş kesimler tarafından hep bir ağızdan söylenirdi.

40-45 yıl öncesinin nabzı yüksek o coşkulu havasını soluyanlar bugün belli bir yaş ortalamasının üstünde, ancak bu şarkının sözlerini duyunca heyecanlanıyorlar. Haklılar. İçinde yaşadığımız günler, girdiğimiz seçim atmosferi bize bu şarkıyı hatırlatıyor. Tiyatroya çevrilmek istenen bir seçim ile karşı karşıyayız. Ancak toplumun ezici çoğunluğu, devreye sokulacak yüzlerce ayak oyunundan kendini kurtararak gerçekten devrimci bir atılıma yönelecek potansiyele sahip. Gençler bunun sadece bir umut olmadığını ortaya koyuyor. Ne zaman ki, sokağın sesi ve gücü yükselir, halkın gerçek gücü yankılanmaya başlarsa, işte o zaman parlamento seçimleri de o gücün temsil edildiği ve belirlediği bir sürece dönüşecektir.

2023 Amed Newroz’u ve ülkenin her yerinde düzenlenen Newroz mitingleri bu gelişmenin habercisidir. İşçisi, köylüsü, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, Türkü, Kürdü omuz omuza verdiğinde despotların hiçbir şansları kalmayacaktır. Durduramayacaklar halkın coşkun akan selini sözleri sokaklarda, alanlarda yankılanmaya başladığında bu iş tamamdır demektir. Heyecanımızı diri tutalım, yaşadığımız ve çalıştığımız her alanda yorulmadan, usanmadan doğruları dile getirelim. Hep birlikte bu şarkıyı seslendirelim. O günler geri geliyor…

Politika