Şubat 2015

Yeni Güvenlik Yasa Tasarısı kanunlaşırsa....

Yeni Güvenlik Yasa Tasarısına HAYIR!

“Türkiye dünyanın en demokratik ülkelerinden biri” diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan...Tek suçu başka iş bulamadığı veya KPSS’yi kazanıp tayini çıkmadığı için Polis olması... Belli ki sıkamıyor, ikircimli davranıyor...Ancak Amiri affetmiyor...Bir Amir ensesine yapışıyor hırpalayarak itiyor...Omuzu daha kalabalık diğer Amir omuzuna bir yumruk indiriveriyor... devamı


Kibir, Hırs ve Kaçınılmaz SON !

Türkiye Kapitalist bir ülke. İktidarda burjuvazinin olması gerekmez mi? Öyle de. Ancak burjuvazinin yeni oluşan temsilcilerini seçmişler. Feodal özellikleri, dinsel hassasiyetleri henüz tam yok olmamış. Yani daha tam anlamıyla burjuvalaşmamış bir burjuvazi yönetiyor ülkeyi. Sebebi açık. Geleneksel burjuvazi bu katmerli sömürüyü insanları kandırarak yürütme özelliklerine sahip değildi. Anında tepelerdi işçi sınıfı onları. devamı


Kobanê Zaferi ve Fabrikaların Kobanêleşmesi...

20.nci yüzyılın en büyük olayı, Lenin’in öncülüğünde halklar hapishanesi olan Rusya’da Ekim Devrimi’nin olmasıdır, halkların yaşadığı esaretten, hapishaneden kurtulmaları, barış içinde bir arada savaşsız sömürüsüz özgür demokratik bir şekilde Sovyetler’de yaşamalarıdır. Sovyetik sistemde kendilerini idare etmeleri kendi kendilerini yerelde yönetmeleridir. Sağlık, eğitim, ulaşım vs. gibi konularda teknolojik açıdan kapitalist ülkelerle yarışmaları, hatta onları geçmesiydi. devamı


Frankfurt’ta Mustafa Suphi Anması

29 Ocak 2015’de Almanya’nın en eski göçmen derneklerinden Frankfurt Halkevi’nde Mustafa Suphi ve yoldaşlarının anıldığı bir etkinlik gerçekleştirildi. Çoğunluğunu Frankfurt’ta yaşayan yasaklı TKP üyelerinin oluşturduğu 41 kişi, Suphileri anma kolektifinin hazırladığı etkinliğe katıldı. devamı


Enternasyonalizm

Proletarya Enternasyonalizmi, işçi sınıfının mücadelesinin uluslararası niteliğini belirtir. Bu gerçeklikten dolayı da, komünistlerin mücadelesinde en önemli ilkelerden biridir. Birçok insan bu kavramı soyut olarak algılar. Halbuki bu kavram çok somuttur ve her zaman günceldir. devamı


8 ve 13 Şubat’ta Çocuklarımıza ve Okullarına Sahip Çıkıyoruz

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 6. Maddesi, her çocuğun yaşama hakkına sahip olduğunu ve devletin çocuğun yaşamını ve gelişimini güvence altına almakla yükümlü olduğunu söyler. Ancak yaşadığımız coğrafyada durum hiç iç açıcı değil. Çünkü devlet, çocuklarımızın ruhlarını, zihinlerini, yaratıcılıklarını öldürüyor. Onları sadece “Türk”, “Sünni” ve “erkek” olarak şekillendirmeye çalışıyor. devamı


Birleşik Metal-İş Sendikası

Grev Hakkımızı Gasp Edenlerle Aynı Masaya Oturmayacağız!

Bakanlar Kurulu, almış olduğu işçilerin grev hakkının ortadan kaldırılması kararıyla bir kez daha sermaye ile işçiler arasında kimden yana olduğunu ortaya koymuştur.

Bakanlar Kurulunun bu kararı “milli güvenlik” denilen şeyin gerçekte sermayenin güvenliğinden başka bir şey olmadığını ve Bakanlar Kurulunun gerçekte sermayenin bir kurulu olarak hizmet verdiğini açıkça kanıtlamıştır. devamı