Sinan DERVİŞOĞLU

Stalin’in Anısı...

Y. V. StalinTüm dünya komünistleri ve devrimciler, 27 Aralık’ta komünizm davasının yılmaz savaşçısı J.V.Stalin’in doğumunu anıyorlar. Yalnız sosyalizmin tarihine değil, tüm 20.yüzyıl tarihine damgasını vuran ve hala tartışılmakta olan bu sosyalist önderi yeniden anmak ve tartışmak bizler için büyük önem taşımaktadır. devamı

1.3 Milyar İnsanın Elinde Yükselen Kızıl Bayrak: Çin Devrimi Üzerine -1

Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı, ülkeyi oluşturan 5 ana ulusal kimliği temsil eder. Büyük yıldız asli unsur olan Han (Merkezi Çin) ulusunu, diğer 4 yıldız da Moğol, Mançu, Tibet ve Uygur uluslarını temsil etmektedir.Bundan 66 sene önce, 1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşu ilan edildi. Gerek 20. yüzyılın, gerekse tüm insanlık tarihinin en önemli devrimlerinden biri olan Çin devrimini incelemek, özümsemek ve tartışmak, tüm ilerici ve sosyalistlerin önünde önemli bir görev olarak durmaktadır.

20. Yüzyıl Başında Çin’de Devrimci Hareket: Yurtseverlikten Sosyalizme devamı


Hiroşima’ya Atom Bombası Niçin Atıldı?

1 Eylül Uluslararası Barış Gününü kutladığımız bu günlerde, nükleer yarışı başlatan ve atom savaşını insanlığın üzerinde bir tehdit olarak yaratan kritik bir olayı, 1945 Ağustos’unda Hiroşima’nın ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasını analiz etmek büyük önem taşımaktadır.

Resmi Açıklama devamı


1789 Fransız Devrimi'nin öderleri

Devrimler Çağının Şafağı: 1789 Büyük Fransız Devrimi

14 Temmuz’da 227. Yıldönümünü kutladığımız 1789 Büyük Fransız Devrimi, sadece demokrasi, parlamento, insan hakları gibi temel konularda bir çığır açtığı için değil, aynı zamanda sol düşüncenin, sosyalist fikirlerin de ilk olarak filizlendiği bir olay olduğu için tüm ilericileri ve devrimcileri yakından ilgilendirmektedir.

1789 Öncesi Burjuva Devrimler devamı


Adı Çağlar Boyu Yaşayacak... ESERLERİ DE...

Karl MarxBu sene Mayıs ayında dünya proletaryasının büyük öğretmeni, ölümsüz düşünür ve devrim savaşçısı Karl Marx’ın 187. doğum yılını kutluyoruz. Onun hayatını ve eserini anmak, “sosyalizm öldü” yalanının ve küstahlığının yaygınlaştığı günümüzde, daha da büyük bir önem kazanmaktadır.

İlk yıllar ve Hegelci Dönem devamıERMENİLER: Hatırlamak ve Yüzleşmek...

Bu sene Nisan ayında 1915’deki büyük bir trajedinin, Ermeni soykırımının 100. Yıldönümünü birlikte anıyoruz. Bu olay, sadece Batı basını ve siyasetçileri gündeme getirdiği için değil, kendi tarihimizi, Anadolu halklarının ve siyasi iktidarın tarihini daha iyi anlamamız ve bir tarih bilinci oluşturmamız açısından büyük önem taşımaktadır. devamı