Dr. Levent UYGUR

“Kader Planı”nda Engel Ol(a)madıklarımız

6 Şubat 2023…sermayenin cebi daha fazla dolsun diye yapılması gereken ama yapılmayan kamucu önlemler nedeniyle yine halkımız büyük bir acıyı paylaştı hatta büyük ozan Hasan Hüseyin’in dizeleriyle hep birlikte

“Acıyı bal eyledik,

Sıratı yol eyledik”……

Sermaye sözcüsünün dediği gibi “Kader planı” işledi ve büyük bir depremi daha yaşadık. devamı


Kapitalizm’de Halk Sağlığı (mı) ? -3-

Bundan önceki sayılarda halk sağlığı kavramı ve gelişimine değindik.

Konumuz kapitalizm ve halk sağlığı olmakla birlikte, kapitalizmle birlikte doğmuş olan halk sağlığının, bugüne gelişinde sosyalizmin katkısına sosyalist sistem genelinde Sovyetler Birliği özelinde değinmeden geçmek doğru olmaz. Özellikle Sovyetler Birliği ve Çin’de, sosyalizmin ilk yılları, halk sağlığı konusunda hala iyimser olmamızın en iyi dayanaklarını teşkil eder. Buharin “Kapitalizm, ancak kendi sağlığı bakımından gerekli olduğu ölçüde, halk sağlığı ile ilgilendi” saptamasını yapar. devamı


Kapitalizm’de Halk Sağlığı (Mı)? -2-

Halk Sağlığının Doğuşu Ve Gelişiminde Etkili Bazı Etmenler

Geçen sayımızda halk sağlığının tarihçesine ve bu alana katkıda bulunan üç önemli isimden bahsettikten sonra halk sağlığına etki eden nedenlerden bahsedelim biraz da. Her ne kadar, halk sağlığı gelişimi, Avrupa ve Amerika’da farklı seyretse de halk sağlığının doğuş ve şekillenişindeki temel noktaları ve temel dinamikleri benzer. Bunlara sırasıyla değinelim.

1-Devletin rolü devamı


Kapitalizm’de Halk Sağlığı (Mı)? -1-

Kapitalizmle halk sağlığı arasında olumlu bir ilişki olabilir mi? Bu sorunun yanıtını aslında hepimiz bir şekilde biliyoruz. Ama biz yine de halk sağlığı teriminin gelişimine bakalım diyoruz.

Halk sağlığının tarihini, ilk uygarlıklara götürmekle birlikte, çağdaş anlamda halk sağlığından söz edebilmek için, 1800’lü yılların “sanayi devrimi” İngiltere’sine gitmek gerek.

Çağdaş anlamda halk sağlığı, hızlı sanayileşmenin yarattığı sosyal ve sağlık sorunlarına karşı oluşan tepkiler bağlamında şekillenmiştir.

Halk sağlığı, her şeyden önce, bu toplumsal hareketliliğin içinde ortaya çıkan ve bilimsel anlayış, insanlık idealleri, toplumsal duyarlılık gibi etkenlerle etkileşen bir dalga olmuştur. devamı


Hekim Ve Sağlıkçıların Taraf Tuttuğu Alan: Savaş Ve Barış

Makineli tüfekli askerler

Savaş, doğrudan ve dolaylı onarılamaz etkileri olan bir halk sağlığı sorunudur.  Ölümler, sakatlıklar, hastalıklar… Savaş, aileleri, toplumları, kültürleri yok etmektedir. Kısıtlı kaynakların sağlık hizmetleri için kullanımını engellemekte, sağlık hizmetlerini ve alt yapıyı tahrip etmektedir. Çatışmalar insan hakları ihlallerine yol açmakta, insan hakları kavramının tümüyle ortadan kalkmasını getirmektedir. devamıSağlıksız Kalmamak İçin Sağlıkta Şiddete Son!

Sağlıkta şiddete karşı bir miting

Son yıllarda Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yaygınlaştığı ve yaygınlaşan şiddetin sağlık hizmet sunumunu ciddi biçimde etkilediği birçok kez dile getirilmiştir.

Sağlıkta şiddet, şüphesiz ki hayatın tüm alanlarında şiddeti doğuran nedenlerden, şiddete yatkın insanların caydırılamamasından ve şiddet uygulayanların yeterince yaptırım görmemesinden tümüyle bağımsız bir olgu değildir. devamıAile Hekimi Ailemizin Hekimi (Mi)?

Aile HekimliğiGünümüzde kapitalist üretim sürecinin etkilemediği herhangi bir yaşamsal alandan söz etmek olası değildir. Kapitalizm, özellikle 19. yüz yıl sanayi devrimi sonrası, milyonlarca insanı yerlerinden sökerek temel üretim mekanları   olarak seçtiği kentlere doldurmuştur. devamı


Şehirden Uzak Şehir Hastaneleri: Orada Bir Hastane Var Uzakta...

Devlet arazisini hazine garantili kredi kullandırarak hasta garantili olarak işletmesi de dahil özel şirkete yaptırılan ve maliyetinin beş katı dolara özel şirket tarafından tekrar devlete 25 yıllığına kiralanan, merkezi konumda olan devlet hastanelerinin kapatılarak şehir dışına yaptırılan hastanelere ‘’ŞEHİR HASTANESİ’’ denir.

Kısaca tek cümle ile tanımı bu…. devamı