Birleşik Metal-İş Genel Kurulu Yapıldı

Birleşik Metal-İş Genel Kurulu Yapıldı

Birleşik Metal-İşBirleşik Metal-İş Sendikası’nın 19. Genel Kurulu 26-27 Aralık günü İstanbul Kartal’da Titanic Business Hotel Asia’da toplandı. Blok listeyle gidilen seçimler sonrası yeni yönetim kurulu; Adnan Serdaroğlu (Genel Başkan), Özkan Atar (Genel Sekreter), Ali Gündüz (Genel Mali Sekreter), Hami Baltacı (Genel Örgütlenme Sekreteri) ve Seyfettin Gülengül’den (Genel Eğitim Sekreteri) oluştu.

Önümüzdeki günlerde kuşkusuz Birleşik Metal Kongresi üzerine çok şey yazılıp, söylenecek. Sendikanın yayın organlarında genel kurulda alınan kararlar, belki konukların konuşmaları, gönderilen mesajlar yayınlanacak. Eskiden olsaydı genel kurul sonrası sendikaların yayınları özel sayılar yapar, alınan kararları, konuşmaları ayrıntılı bir biçimde yayınlardı. Şimdi çağımız “sosyal medya” çağı, sendikanın web sitesinde sadece yeni seçilenlerin twittleri var. Bir de tabii başkanın epey uzun, biraz da hamaset kokan konuşması.

Maden-İş Yürütme Kurulu Üyesi Halit Erdem’in genel kurulda yaptığı konuşmada da vurguladığı gibi sendikaların siyasi partilerin etki alanına girmesi kuşkusuz sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışıyla bağdaşmıyor. Ancak genel kurula CHP, Komünist Parti ve Vatan Partisi gibi partileri davet edip, konuşma yapmaları olanağını da sağlayanların, EMEP ve HDP’yi davet etmemesi de oldukça manidar. Yine Halit Erdem’in konuşmasında haklı olarak sorduğu gibi, “ülkenin bir yanında savaş varken öteki yanında demokrasi olabilir mi?” Başkanın 16 sayfalık konuşmasında ne yazık ki AKP’nin ve Sarayın Kürdistan’da başlattığı bu topyekün savaş konusunda tek cümle yok. Hadi ulusalcılara duyduğun sempati nedeniyle HDP ile arana mesafe koymanı anlayabilirim, ama başkanı olduğun sendikanın üyeleri arasında yaşanan bu savaşta yakınlarını kaybeden Kürt işçilerine bir borcunuz yok mu?


Konuyla ilişkili diğer makaleler