Deniz SAVAŞ

Yaşama Tutunmak...

İşçi Çocuk16 yaşında tek başına ülkesini, toprağını, ailesini terk etmek zorunda kalmış ve yaşama tutunabilmiş Muhammed ile Almanya’da söyleştik.

Deniz: Merhaba Muhammed, istersen okuyucularımıza önce kendini biraz tanıt. devamı