Ortak Mücadelenin Gerekliliği

Ortak Mücadelenin Gerekliliği

Türkiye Komünist PartisiAKP’nin türlü tezgahlar sonucunda tek başına hükümet kurma durumuna gelmesi, ulusal ve uluslararası sermaye çevrelerinin kararıdır. Önümüzdeki süreç işçi sınıfı, yoksul emekçi halklar ve özellikle Kürt halkı üzerinde baskı, terör ve imha politikalarının artacağını gösteriyor.

Türkiye’deki tüm gerici, faşist politik güçler – ki Ergenekoncu asker ve sivil güçler buna dahildir – sıkı bir işbirliği içindedir. Tüm baskı ve saldırı planları birlikte tasarlanıp uygulanmaktadır. İşçi sınıfının ve Kürt halkının yıllar süren zorlu mücadeleler ile elde ettikleri tüm kazanımların son kırıntıları geri alınacaktır.

Bu saldırı, baskı ve imha politikalarına karşı işçi sınıfı ve yoksul emekçi halkların tek çözümü AKP iktidarına son verilmesidir. AKP, bunu engellemek için işçi sınıfı ve yoksul emekçi halkları örgütlemeye çalışıyor. Devletin tüm maddi ve manevi olanaklarını kullanarak, yoksulları para ile satın almaya, işçileri kendilerinin finanse ettikleri sendikalarda örgütlemeye, dini duyguların istismarını yaygınlaştırıyor. Kürt halkını düşman ilan ederek milliyetçi duyguları körüklüyor.

AKP iktidarına son vermek, burjuvazinin iktidarına son vermek ve proletarya iktidarının kurulmasına gerektirir. Ancak bunun nesnel ve öznel koşullarının henüz olgunlaşmadığı koşullarda, proletarya devriminin koşullarının yaratılması için AKP ile çelişkisi olan tüm devrimci, demokratik halk güçlerinin işbirliği ve toplumsal alanlarda bağlaşıklığı zorunludur. Bu alanda da güncel ve mümkün olan en gerçekçi olanak işçi sınıfının devrimci güçleri ile Kürt Özgürlük Hareketi’nin iktidara karşı ortak mücadelesidir. Bu mücadele süreci içinde proletarya devriminin güçlerinin yaratılması ve proletarya iktidarının koşullarının da komünistlerin en belirleyici görevidir.

Bu gerçeği dile getirmek yeterli değildir. Örgütlenmelerin çalışmalarında, politikalarında ve günlük pratiklerinde işçi sınıfının, yoksul emekçi halkların, memurların, aydınların, Türk-Kürt ayırımı yapmaksızın mücadelelerini yükseltmeleri, Türk işçi, emekçi ve memurlarının, Kürt işçi, emekçi ve memurlarıyla, Kürt halkına karşı girişilen imha politikalarına karşı fiili eylemliliğe girmeleri bugün yakıcı bir görev olduğu kadar iktidar yürüyüşünün de gereğidir. AKP iktidarı ve genelde burjuva iktidarı ancak ortak mücadele ile yıkılabilecektir.

(TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi Kasım 2015 / 265. sayısı. www.türkiyekomünistpartisi.org adresinden alınmıştır.)