DKDD III. Geleneksel Buluşması’na Mustafa Suphi Vakfı’nın Mesajı

DKDD III. Geleneksel Buluşması’na Mustafa Suphi Vakfı’nın Mesajı

Mustafa Suphi VakfıDEVRİMCİ KÜLTÜR VE DOSTLUK DERNEĞİ
III.GELENEKSEL HAZİRAN BULUŞMASI’NA
BÜYÜKADA - İSTANBUL

 

Değerli Yoldaşlar;
Değerli Arkadaşlar;
Değerli Misafirler;

Devrimci Kültür ve Dostluk Derneği - DKDD’nin üçüncüsünü düzenlediği Geleneksel Haziran Buluşmasını devrimciliğimizin olanca ateşiyle selamlıyor, her birinizi ayrı ayrı kucaklıyoruz.

Mustafa Suphi Vakfı 2016 yılında kuruldu. Kurulmadan önce Politika Gazetesi 2014 Kasım’ında yayın hayatına başladı. Geçmişi ilgilendiren iki temel amacımız var. Birincisi; Vakıf olarak Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk faili meçhul siyasi cinayeti olan, Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının katledilmelerinden başlamak üzere, o günden bu güne gerçekleştirilen tüm faili meçhulllerin, yargısız infazların, işkencede ölümlerin, çatışmada “vurulmaların” açığa çıkması. İkincisi; 60’lı yılların sonunda TİP içerisinde başlayan tartışmalar sonucunda Türkiye Devrimci Hareketi bünyesinde bugüne dek süren ayrışma ve bölünmelerin aşılması. Bir anlamda likidasyona son verilmesinin koşullarının yaratılması.

Nazım’dan, Tamer’e; Ahmed Arif’den Ercan’a, Doğan’a; Sabahattin Ali’den, Ahmet’e, Kadir’e, Hüseyin Cevahir’e; ve Haziran’dan önce ve sonra, yüz yıldır her ay, her gün toprağa düşen tüm devrim şehitlerimizi saygıyla, acıyla ama geleceğimize olan inancımızdan dolayı bir o kadar da anlamla ve coşkuyla anıyoruz.

Onların hiç biri boşuna toprağa düşmedi. Burjuvazinin katilleri onları sıralarımızdan alırken Onların değerini belki de bizden fazla biliyordu. Bu onur ve gururları, tüm devrim şehitlerimizin gelecek Güneşli Türkiye ve Dünya’da yaşayacaklarının teminatıdır. Dağlar, taşlar, binalar, tesisler, bulvarlar, caddeler, meydanlar, üniversiteler onların adlarını taşıyacaklar. Daha çok çocuk onların isimlerinin devamcısı olacak. Onların adları ilkokuldan başlamak üzere derslerde bağımsızlık ve devrim mücadelesinin ölmez savaşçıları olarak öğrenilecek.

Bugün Türkiye 12 Eylül faşist diktatörlüğü öncesinden bazı açılardan daha gerideyken, bazı konularda ise daha ileride. Evet sınıf hareketi ağır darbeler aldı, örgütler dağıtıldı, gençlik apolitikleşti ama mesela bugün Türkiye’de 1984 Ağustos öncü savaşı ile şekillenip gelişmiş ve PASS’ı kendi alanında uygulamış, milyonları kucaklamış, 40 bin kişilik bir silahlı güce ulaşmış Kürt Özgürlük Hareketi var. 2015’de 6 milyon oy almış bir HDP var. HDK gibi bir cephe örgütlenmesi var. 12 Eylül öncesi bu olgular yoktu. Bugün var. Mahir yoldaşın öngörüleri farklı zaman ve koşullarda, değişik olarak uygulansa da yaşamda karşılık bulduğunu gösterdi.

Eksik olan Türkiye İşçi Sınıfının Devrimci Hareketi’nin derlenip toparlanıp, ayrışmaları aşarak kendi mücadelesini yükseltmesi ve Kürt Özgürlük Hareketi ile birleşik mücadeleyi örmesidir. Türkiye’yi içinde bulunduğu karanlık ve acılardan kurtaracak başka bir yol yoktur. 

Mustafa Suphi, 1920’de TKP’nin Kuruluş Kongresin’de işçi ve köylü şuralarından oluşan, proletaryanın öncülüğünde, işçi sınıfının iktidarında, tüm ulus, din ve mezheplerin de özgür olacağı Federatif Sosyalist bir Türkiye Şuralar Cumhuriyeti’nden bahsediyordu. TKP’nin birinci programı bu amacın programıdır. Emperyalistleri topraklarımızdan kovmak, onların yerli işbirlikçilerinin sömürü sistemine son vermek için işçi ve köylülerin silahlı birliklerinin mücadelesinden söz ediyordu. 1920’de yazılan bu program bugün hala güncelliğini koruyor ve özellikle bugünkü koşullarda kendini dayatıyor.

1920’den beri yitirdiğimiz tüm devrim şehitlerine söz veriyoruz. Uğrunda toprağa düştüğünüz, canınızı feda ettiğiniz bu ulvi amaçları sizlerden aldığımız güçle, sizlerden öğrendiklerimiz ile gerçekleştireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle şehit analarımızın her birinin ayrı ayrı ellerini öpüyor, şehit yoldaşlarımızın, eş, çocuk, torun, aile, dost ve akrabalarını gözlerinden öpüyor, bu mücadelelerde eğilmemiş, her zaman dik durmuş, belirli bir geleneğin temsilcisi olan tüm THKP-C / MLSPB’li yoldaşlarımızı sevgi ve saygıyla kucaklıyoruz.

Dostça ve yoldaşça selamlarımızla

- TKP ve THKP-C Savaşçıları Ölümsüzdür!
- Yaşasın Devrim ve Sosyalizm Mücadelemiz!

 

Kemal ATAKAN

MUSTAFA SUPHİ VAKFI Başkanı ve

MSV Merkez Yayın Organı POLİTİKA GAZETESİ

Genel Yayın Koordinatörü

10 Haziran 2018


Konuyla ilişkili diğer makaleler