Barış ve Demokrasi Mücadelesini Yükseltelim

Barış ve Demokrasi Mücadelesini Yükseltelim

Kapitalizm doğası gereği savaş yanlısıdır. Pazarlarını genişletmek, kazancına kazanç katmak için savaşlara ihtiyacı vardır. Savaşı halka kabul ettirmek ve yutturmak için ürettikleri bütün söylemler uydurmadır, yalandır. Bu gerçeğin örneklerini bu günlerde yaşamaktayız.

Burjuvazi ne zaman ki ekonomik krizin yarattığı sonuçlarla yüz yüze gelir, beraberinde politik bunalım da baş gösterir. Burjuvazi açısından bu koşulların çözümü için “sınıflar üstü” bir gerekçeye gerek vardır. “Milli irade” söylemleri sıklaşır, yurttaşların dini hassasiyetleri kullanılmaya başlanır. Bugün yaşadıklarımız bu gerçeği onaylamıyor mu?

Günlerdir rejimin gazeteleri ve TV’lerinde ısmarlama savaş hamaseti yorumları izletiyorlar. Camilerde Cuma hutbelerinde ve selalarda “fetih” sureleri okunuyor, savaş çığırtkanlığı yapılıyor. Zorlama ve uydurma söylemler onları ne kadar da gülünç duruma düşürüyor.

Halbuki işçi ve emekçilerin, ücretli çalışan toplum katmanlarının derdi bambaşka. Elektriğe, suya, doğal gaza, araç yakıtına, sigaraya, alkole, temel besin maddelerine son altı ay içinde yapılan yüzde elliye varan zamlar bizlerin belini büküyor. Artık geçinemiyoruz. Yoksulluk sınırı altına düşen nüfusun sayısı hızla yükseliyor. Fabrikalarda, atölyelerde üretim azalıyor, vardiyalar eksiliyor, işten çıkarmalar artıyor. Halkın oylarıyla meşru olarak seçilen Belediye Başkanları görevden alınıyor ve yerlerine Ankara’dan valiler atanıyor.

Türkiye’de bırakın direnmeyi, sokağa çıkmayı, grev yapmayı, protesto etmeyi, sosyal medyada bu sorunları dile getirmek dahi suç olarak değerlendiriliyor. Ülke açık bir hapishane durumuna dönüştü.

Rejim bu sorunların üstünü örtmeyi ve kendi açısından çözmeyi savaş, baskı ve yasaklarla gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunun doğal sonucu nedir? Bu uygulamalardan doğrudan etkilenen işçi, emekçi ve yoksul halkların barış ve demokrasiye hava kadar su kadar ihtiyacı var. Onun için savaşa, işgale, baskı, yasaklama ve teröre karşı, insanca ve onurlu bir yaşam için barış ve demokrasi mücadelesini yükseltelim. Ülke nüfusunun ezici çoğunluğunun çıkarı barış ve demokrasiden yanadır.

Politika


Konuyla ilişkili diğer makaleler