FİDEL YOLDAŞ FİZİKEN ARAMIZDAN AYRILDI...

FİDEL YOLDAŞ FİZİKEN ARAMIZDAN AYRILDI...

Fidel Yoldaş Fiziken Aramızdan Ayrıldı...TÜM KOMÜNİSTLERİN, DEVRİMCİLERİN, KÜBA HALKININ VE İLERİCİ İNSANLIĞIN BAŞI SAĞ OLSUN!

Küba Devriminin önderi, Latin Amerika devrimci dalgasının mimarı, Afrika ve Asya Halkları Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Hareketlerinin enternasyonalist  dostu, Dünya Komünist Hareketi’nin önemli şahsiyetlerinden Fidel Castro Ruz yoldaşın kaybı tüm dünya komünistleri, devrimcileri, ilerici insanlığı tarafından büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Fidel yoldaş ile Uluslararası Komünist Hareket, devrimci ruh sahibi bir gerilla liderini de yitirmiş oldu. Türkiye Devrimci Hareketi’ne 70’li yıllarda ilham kaynağı olan 26 Temmuz Gerilla Hareketi lideri olan Fidel’in silah yoldaşı Che, 1956 Aralığında başlatılan gerilla savaşının değişik ara evrelerden geçerek 1 Ocak 1959'da zafere ulaşan Küba devriminin kırmızı çizgisini şöyle açıklar; "Küçük savaşçı çekirdeklerin başlattıkları mücadeleye giderek sürekli bir şekilde yeni yeni güçler katılır, kitle hareketleri boy göstermeye başlar, eski düzen yavaş yavaş yıpranır, çöker; işte tam bu sıradadır ki işçi sınıfı ve şehirli yığınlar savaşın kaderini tayin ederler."

Küba devrimi kendi yerel koşullarında kararlı, cesur, fedakar ve sınıf kinine sahip bir devrimci kadronun nasıl utkan sonuçlar elde edilebileceğinin pratiğidir. Bugün ülkemiz işçi sınıfının devrimci hareketinin gereksinim duyduğu en önemli özelliklerden biri bu olgudur.

Fidel yoldaş Marksist-Leninist idelerin temsilcisi ve Sovyet devriminin dünyada çağ açan niteliksel değişikliklerin önemine her zaman vurgu yapan bir lider olarak özellikle doksanlı yılların başında Sovyetler Birliği ve Dünya Sosyalist Sisteminde gelişen karşı-devrim dalgasına rağmen mücadele azmini ve komünizm idelerine inancını yitirmeyerek ABD Emperyalizminin burnunun dibinde sosyalizm kuruculuğunu zor koşullar altında kararlılıkla sürdüren bir önder olarak dünya devrim tarihinin sayfalarına imzasını atmıştır.

Fidel yoldaş, gerçek devrimci bir önderin kendi halkı ile bütünleşmesinin dünyadaki en belirgin örneğidir. Küba devrimi tüm saldırılara ve onyıllarca süren Emperyalist Ambargo’ya karşı ayakta kalmakla kalmamış, aynı zamanda kendi olanakları ile gelişimini sürdürmüşse, bu doğru komünist önderliğin, yığınlar içinde kök salmış olmanın Pratik yaşamdaki karşılığıdır.

Fidel yoldaş, başta ABD gizli servisleri olmak üzere, onlarca  karşı-devrimci girişimin kendisini ortadan kaldırılmasına yönelik suikast girişimlerini Küba Komünist Partisi’nin örgüt aparatları ve kendi devrimci uyanıklığı ile bertaraf etmiştir. ABD emperyalizmi en sonunda 2016 yılında Küba devrimi karşısında pes etmiş ancak Fidel yoldaş yine de boyun eğmemiş ve ABD yönetiminin kesinlikle dost olamayacağını ifade etmiştir.

Zamanın TKP MK Genel Sekreteri İ. Bilen yoldaşın 1978 yılında Küba ziyareti sırasında zamanın KKP Birinci Sekreteri Fidel Castro Ruz yoldaşla yaptıkları görüşme sonucu kaleme alınan ortak açıklama bugün de TKP’nin çizgisini belirliyor.  4 Aralık 1978 açıklamasında şöyle deniyordu: “ TKP ve KKP arasında Marksizm-Leninizm ve proletarya enternasyonalizmi temelinde kardeşçe ilişkilerin sürekli gelişmesi, her iki halkın yararına, uluslararası komünist hareketin, barışın, sosyalizmin ve demokrasinin yararınadır.”

Fidel yoldaşın dünyada bıraktığı iz hiç bir zaman silinemeyecektir.

PATRİA O MUERTE – YA ÖZGÜR VATAN YA ÖLÜM!

ELVEDA COMMANDANTE…

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi

(www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıtır.)


Konuyla ilişkili diğer makaleler