Çocuk İşçiler...Kapitalist Sömürünün Gerçeği

Çocuk işçiler

Çocuk İşçiler...Kapitalist Sömürünün Gerçeği

Türkiye’de resmi araştırmalara göre 1 milyon, gayrı resmi tespitlere göre ise 3,5 milyon çocuk işçi çalıştırılıyor. Atölyelerde, küçük sanayi işletmelerinde, tamirhanelerde hizmet sektöründe ve kırsalda, hayvancılık ve çiftçilikte çocuk işçi çalıştırmak Türkiye’de kanıksanan bir hal aldı.

Çocuk işçi çalıştırılmasının iki yönü var. Birincisi, sigortasız, güvencesiz, çok ucuz iş gücü  olması. İkincisi ise, ülkedeki yoksulluğun, ailelere dayattığı bir durum olması. Yoksullar  geçinemiyor. Asgari ücret ile çalışan bir babanın kazandığı aileye yetmiyor. Meslek eğitimi uygulaması eğitim sisteminde önem verilen bir unsur değil. İmam Hatip okullarına verdikleri değeri Meslek Okulları ve Liselerine verseler, okul ile işyeri bağlantılı bir politeknik eğitim sistemi geliştirseler idi çocuk işçiliğin önü alınır, meslek okullarına giden ve işyerlerinde kombinasyonlu meslek eğitimi gören çocuklar sigortalı ve güvenceli olurlardı. Yoksulluk ile mücadelede de eğitim sisteminin değiştirilmesinin önemi var. Çünkü, bu durumda çocukların ve gençlerin okul ve meslek edinme eğitimleri garanti altına alınabilir, hatta meslek okulu mezunlarının yüksek okul ve üniversite eğitimlerinin de önü açılmış olur. Fırsat eşitsizliğine dayalı merkezi sınav sisteminin yerine, meslek lisesi mezunu gençler isterlerse, tek tek üniversitelerin kendi bünyelerinde düzenledikleri bir düzey belirleme sınavı ile yüksek okul ve üniversitelere girebilmelidirler. Kaldı ki, her meslek lisesi mezununun yüksek okul veya üniversiteye gitme şartı da olmamalıdır. Kalifiye işçi ve teknisyen olarak yetişen bu kadrolar,

fabrikalarda ve diğer üretim alanlarında kalifiye işçi olarak işe girme olanağına sahip olmalıdırlar. Bu noktada da iş kollarında Toplu İş Sözleşmelerinin ve sendikaların niteliği ile gücü gündeme geliyor. Bugün bazı ülkelerde kalifiye bir işçi, bir banka şube müdürü kadar maaş alıyor. Kalifiye bir işçi, yeni işe başlayan bir mühendis kadar maaş alıyor. Bu uygulama Türkiye’de neden olamasın? Çocuk işçiliğinin önünün alınması ancak böyle köklü çözümler ile mümkündür.


Konuyla ilişkili diğer makaleler