Tarih ve Teori

Tarih ile ilgili makaleler

EĞİTİM DİZİSİ XI: Emperyalizm; Kapitalizmin En Üst Aşaması

V. İ. LeninEğitim dizimizin bu bölümünde, kapitalizmin ekonomi politiğinin tamamlayıcı parçası olan Lenin’in emperyalizm teorisini ele alacağız. Konu günümüzde de, hem dünya komünist hareketinin, hem de tüm ilerici ve demokratik hareketlerin ana gündem maddelerinden biri olarak büyük önem taşımaktadır.

Lenin’e Kadar Emperyalizm: Savaşçı, İşgalci Dış Politika devamı

EĞİTİM DİZİSİ VIII: Tarihi Materyalizmi Doğru Kavramak

Bu yazımızda, geçtiğimiz sayılarımızda genel hatlarını ortaya koyduğumuz tarihi materyalist teorinin doğru kavranması için önemli bazı noktaları vurgulamaya çalışacağız. Bu noktalar göz önüne alınmadığı takdirde, tarihi materyalizm, gerçeklerden giderek uzaklaşan ve bizi yanlış politik tavırlara yönelten bir anlayışa hizmet etme riskini taşır.

Üstyapı, Altyapının Basit Bir “Yansıması” Değildir devamı
1789 Fransız Devrimi'nin öderleri

Devrimler Çağının Şafağı: 1789 Büyük Fransız Devrimi

14 Temmuz’da 227. Yıldönümünü kutladığımız 1789 Büyük Fransız Devrimi, sadece demokrasi, parlamento, insan hakları gibi temel konularda bir çığır açtığı için değil, aynı zamanda sol düşüncenin, sosyalist fikirlerin de ilk olarak filizlendiği bir olay olduğu için tüm ilericileri ve devrimcileri yakından ilgilendirmektedir.

1789 Öncesi Burjuva Devrimler devamı


EĞİTİM DİZİSİ: V Diyalektikte Derinleşmek

Bu yazımızda, geçen sayıda genel hatlarına değindiğimiz diyalektik metot konusunda biraz daha derinleşmek istiyoruz. Burada bir kez daha tekrarlayalım: Diyalektiğin, bir yasa metni gibi klişeleşmiş “maddeleri”, alt bölümleri, “1. maddesinin c şıkkı” yoktur. Diyalektik düşünce bir bütündür ve bu düşüncenin değişik önermeleri ve araçları vardır. devamı


EĞİTİM DİZİSİ: IV - DİYALEKTİK: Devrimin Matematiği

Bu yazımızda, Marksist düşüncenin en büyük silahlarından biri olan diyalektiğe, diyalektik metoda değinmek istiyoruz. 19.yüzyılda yaşamış ünlü Rus devrimci-demokratı Herzen, diyalektik için “devrimin matematiği” demişti. Geçtiğimiz sayıda bahsettiğimiz materyalizm, Marksistlerin olayları açıklama ve çözümlemesine temel teşkil ederken, diyalektik de olayları ortaya koyma ve olguları ele alma tarzını oluşturmaktadır.

Diyalektik Düşüncenin Kapsamı devamı