Anma

Türkiye İşçi Sınıfının Yiğit Önderlerinden İbrahim Güzelce’yi Yitireli 40 Yıl Oldu

İbrahim GüzelceDİSK Genel Sekreteri İbrahim Güzelce’yi 11 Nisan 1976 sabahı yitirdik. Aramızdan ayrılalı tam 40 yıl oldu. İbrahim Güzelce Türkiye işci sınıfına, o’nun devrimci sendikal örgütü DİSK’e daha uzun yıllar hizmet edebileceği bir yaştayken yakalandığı amansız hastalıktan kurtarılamayarak aramızdan ayrıldı. 50 yılı aşkın bir süre yasak olan 1 Mayıs’ı kutlama calışmalarında sona yaklaşıldığı günlerde, O’nun özverili cabaları ile bu yasak zincirinin kırılacağı tarihi 1 Mayıs 1976 Taksim mitingine sayılı günler kala Okmeydanı SSK hastanesinde yaşamını kaybetti.


Kapitalizmin Krizi *

o İbrahim GÜZELCE

Türkiye İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Rafet İbrahimoğlu’nun da katıldığı Lizbon’da kapitalist Avrupa işveren örgütleri temsilcilerini biraraya getiren toplantıda alınan kararlar bütünüyle işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin yaşam ve çalışma koşullarını daha da ağırlaştırıcı niteliktedir. Bu toplantının esas amacı, “ekonomiyi yeniden canlandırma” gerekçesinden öte, ulusal ve uluslararası kapitalist tekellerin sermaye yoğunlaşmasını hızlanırmak, kâr oranını yükseltmek ve sömürüyü daha da şiddetlendirmektir.


Kemal Tayfun Benol Anıldı

Kemal Tayfun Benol anıldıGazetemizin kurucu sahibi ve sorumlu müdürü Kemal Tayfun Benol, Ankara Katliamı’nda katledilişinin dördüncü ayında “100’LERDEN BİRİ - KEMAL TAYFUN BENOL’U ANIYORUZ” belgisi altında Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir to


Öğretmen Hareketinin Önderi Talip ÖZTÜRK Anıldı

16 Kasım 2015 tarihinde, Akın ÖZTÜRK’ün Talip Hoca’nın mezarı başında yaptığı anma konuşmasını yayınlıyoruz. Politika Kollektifi olarak Talip ÖZTÜRK’ün savaşımını yeni bir süreçte sürdürmenin yakıcı önemine vurgu yapar, bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimize 16 Kasım 1979’da Talip Hoca’yı uğurlarken verdiğimiz söze bağlılığımızı ve kararlılığımızı açıklıyoruz.


Kaybının 32. Yıldönümünde İ. Bilen Yoldaş’ı Yaşatmak

TKP MK Genel Sekreteri İ. Bilen YoldaşBilen yoldaşı anarken O’nun mücadelesini sürdürmek, O’nu Türkiye Komünist Partisi’nin mücadelesi içinde yaşatmak ayrı bir önem taşıyor. Türkiye Komünist Partisi’nin mücadelesi, dünya proletaryasının uluslararası mücadelesinin bir parçası olarak, Türkiye işçi sınıfının mücadelesidir.

Bilen yoldaş, sarsılmaz ilkeleri olan bir komünist olarak mücadele etti. Marksizm-Leninizm’in ilkelerini göz bebeği gibi korurken, partinin yığınlar içinde yaygın örgütlenmesinin, politik etkisinin artmasına da özel dikkat verirdi. Tüm parti örgütlerinin, parti politikası doğrultusunda mücadele içinde olan, işçi, köylü, teknik eleman, aydın, kadın, gençlik örgütlenmelerinin sorunlarını, gelişimlerini en ince ayrıntısına kadar takip eder, sorgular, müdahale ederdi.Mustafa Hayrullahoğlu (Deniz Yoldaş)

Mustafa Hayrullahoğlu (Deniz Yoldaş)16 Kasım 1982... Askeri faşist cuntanın köpekleri yine kan kusuyorlar. Gayrettepe 1.Şube. Günlerce süren polis takibi sonucu yakalanan ve en ağır işkencelere maruz kalan bir yiğit yeni bir işkence seansından sonar hücreye bırakılıyor. Hücrede bir devrimci daha var. Son saatlerine tanıklık eden Namık Kemal Cibaroğlu, o saatleri “tekmelediler, vurdular, yumrukladılar, adını bile söylemedi” sözleriyle anlatıyor;