TOKİ Konutları

Toplu Konuttan Toplu Yağmaya! TOKİ nasıl doğdu?

1970’li yıllarda bir grup şehircinin öncülüğünde “İşçi Sınıfının kentinde gecekondulaşmanın alternatif üretimini yapabilme” adına Toplu Konut AŞ adıyla şirketleşmeye gidildi.

Bu fikirden esinlenerek 1984 yılında zamanın iktidarı tarafından ‘Sosyal Konut’ üretme iddiası ile ‘Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ kuruldu ve doğrudan Başbakanlığa


Kadının Özgürleşmesi

Kadının Özgürleşmesi

Toplumumuzda kadınlar eziliyor, horlanıyor, şiddete maruz kalıyor ve hatta namus cinayetleri ile katlediliyorlar. Ayrıntılı incelediğimiz zaman, aslında bizimki gibi bir ataerkil toplumda dahi, evde iplerin kadınların elinde olduğunu tespit edebiliriz. Ama bizim kadınlarımız, saygılıdır, örf ve adetlere uyarlar, toplum baskısını da bunlara eklersek, sonuçta başkalarının yanında kocalarına “itaat” ederler, fazla seslerini çıkarmazlar.


Kadın ve Politika

Bana kadın konusunda güncel görüşlerimi yazmam önerilince önce gerçekten çok sevindim. Yıllar sonra kendi basınımızda tekrar yazı yazma mutluluğunu yaşadım. Sonra bilgisayarın başına oturunca kendi kendime “nereden başlamalıyım” sorusunu yönelttim. Epey gel-gitler yaşadıktan sonra ortaya bu metin çıktı. İçimden geldiği gibi düşündüğümü yazıya döktüm.


Roboski, Roboski, yine Roboski...

Yıl, 2011. Aralık ayının 28’i. Saatler, 21.00 sularında. TC’nin savaş uçakları, nefes kesen bir hızla ve dilleri lal eden bir acımasızlıkla Roboski’ye bomba yağdırıyor. Ve, 34 yoksul Kürt köylüsü vahşice katlediliyor. Katliam’ın çevrede, ülkede ve dünyada duyulmaması için hükümet tarafından 30 saat haber yapma yasağı konuluyor. Katliamın anında duyulması engelleniyor.


Maraş Katliamının failleri aramızda

19-26 Aralık 1978 tarihleri arasında gerçekleştirilen Maraş Katliamı, 12 Eylül 1980 Faşist Dikta’sının oluşumunun önemli köşe taşlarından biridir. Her gün 30-40 devrimci gencin katline, tanınmış gazeteci, yazar ve öğretim görevlilerinin faili meçhul cinayetler ile öldürülmesine en sonunda da Kemal Türkler gibi bir işçi önderinin infaz edilmesine kadar giden sürecin önemli bir yükseliş aşamasına işaret eder Maraş Katliamı.


“Yetmiş iki milleti bir bilmek... ”

Yaklaşık BİN yıldır bu topraklarda yaşayan, kök salan Alevi inanışının, Anadolu’da yaşadığı acılarla birlikte kazandığı ve yaşam biçimi haline getirdiği birçok düsturu var. Aleviler, bu düsturlarıyla 20. Yüzyıla kadar bozulmadan, yozlaşmadan gelebildiler. Ancak, 20.


Petrol ve Dünya Siyaseti

Ortalık karmakarışık. Çeşitli ülkelerin merkez bankaları alarm veriyor, piyasalarda korku hakim deniliyor. Rusya’da Ruble takla atarak değer kaybederken, Türkiye’de Dolar ve Euro yeni rekorlar kırıyor. Emekçi ve yoksul kesimler pahalılık ve borç yükü altında eziliyor. Hane başına düşen borçların toplamı 2003 yılında 4,5 milyar Dolar iken, bu meblağ bugün 150 milyar Dolar’ı aşmış durumda.


Petrol, AKP ve Gülen Hareketi

TKP Merkez Organı Atılım’dan alınan ve gazetemizin ikinci sayısında yer alan yazı, son derece önemli bir tespitle başlıyor: “AKP Rejimi dış politika, iç politika ve ekonomik alanlarda gitgide sıkışıyor.” Tek cümle ile Türkiye’deki güncel durum anlatılmakta. Bölgemizdeki gelişmeler ve petrol fiyat krizi de bu tespiti teyit ediyor.


Celalettin Kesim ve Yoldaşları

“Celalettin’in katli bir devlet operasyonudur!”

Celalettin Kesim’in katledilişinin 35. yılında yoldaşı Hasan Tezcan ile Berlin’den söyleştik:

“Celalettin’in katli bir devlet operasyonudur!”

Politika Gazetesi: Hasan arkadaş merhabalar. 5 Ocak 1980 tarihinde Berlin’de faşistler tarafından katledilen Celalettin Kesim arkadaşımızın katlinin nasıl gerçekleştiğini kısaca bir resmeder misiniz?

Demokratik Çerkes Harekti'nin Protestosundan

Kurtuluş Savaşı’nda Kürtler: ”Buraya savaşmaya mı geldik, kaçmaya mı?”

Kürtler, Bağımsızlık Savaşı’nda ilk silaha sarılan kesimlerden biriydi. 1.Meclis’e çok sayıda mebus yolladılar ve kendilerini ortak mücadeleden koparmak isteyen Batılı emperyalistlere “Türk-Kürt müttehittir (birleşiktir)” diye telgraf çektiler. Mecliste Dersim milletvekili olan Diyap Ağa, Eskişehir’deki yenilginin ardından Meclisi Ankara’dan taşıma önerisi geldiğinde “Efendiler, bir buraya savaşmaya mı geldik, kaçmaya mı?” diyerek onurlu ve kararlı bir duruş sergiledi.