Teknik A.Ş. çalışanlarının sendikamıza yönelik tercihi de, hukuki süreç de devam ediyor!

Teknik A.Ş. çalışanlarının sendikamıza yönelik tercihi de, hukuki süreç de devam ediyor!

Birleşik Metal-İş SendikasıTHY Teknik’te Bakanlığın HABOM geçişli çalışanların geçersiz üyeliklerini aktif hale getirerek Çelik-İş’e verdiği usulsüz yetki tespitine yönelik sendikamızın açtığı davalardan bir tanesi 30 Eylül 2015 tarihinde görüldü. Hemen ardından, “bu davanın düştüğü, Çelik-İş’in hukuki süreci kazandığı” yolunda yayılan haberler, kasıtlı ve gerçek dışı dedikodulardır. Bakanlığın geçersiz üyelikler üzerinden yaptığı usulsüz yetki tespitine yönelik sendikamızın mücadelesi sürmekte, yargı süreci de devam etmektedir.

Mahkeme süreciyle ilgili gelişmeler şu şekildedir:

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, THY Teknik A.Ş.’de Çelik-İş Sendikası’nın çoğunluğu sağlandığına ilişkin yetki tespit yazısını 6356 sayılı kanunun 42/2. maddesi gereği yasal zorunluluk olmasına rağmen sendikamıza tebliğ etmemiştir. Çelik-İş’in basın yoluyla, kendi lehine çoğunluk tespiti yapıldığına ilişkin iddiaları üzerinde sendikamız Bakanlığa başvurarak “bu konuda bir tespit var ise tarafımıza” tebliğ edilmesini talep etmiştir.

• Bu başvuruya yanıt verilmemesi ve dava hakkını başlatacak olan tebligatın tarafımıza yapılmaması üzerine sendikamız, bakanlığın kendisine gönderdiğini iddia ettiği tebligatın barkod numarasını almış ve yapılan sorgulama neticesinde yetki tespitine ilişkin yazının sendikamıza değil Gebze’de alakasız bir işyerine tebliğ edildiğini öğrenmiştir.

• Sendikamız derhal yetki tespitine itiraz etmiş ve İstanbul 24. İş Mahkemesi’nde dava açmıştır. Akabinde Bakanlık, müvekkilin başvurusuna verdiği cevapta Çelik-İş Sendikası lehine 31.07.2015 tarihinde yetki belgesi verdiğini öğrenmiştir.

• Usulsüz tebligatla dava açılmasının önüne geçmeye çalışan bakanlığın usulsüz bir şekilde yetki belgesi vermesine karşı da sendikamız İstanbul 5. İş Mahkemesi’nde yetki belgesinin iptali talebiyle dava açmıştır.

• Bugün görülen duruşmada, talebimizin 24. İş Mahkemesi’nde açılan davada değerlendirilebileceğini düşünen 5. İş Mahkemesi davanın usulden reddine karar vermiştir.

• Konu 24. İş Mahkemesi’nde görüşülecek olmasına rağmen, 5. İş Mahkemesi hakiminin kararını doğru bulmadık ve temyiz edeceğiz.

Süreci uzatmaya çalışıyorlar. 24. İş Mahkemesi’nde görüşülecek davanın da uzaması için çaba içindeler. Burada da usule ve yasaya aykırı olarak davanın İstanbul Anadolu İş Mahkemesi’nde açılması gerektiği ileri sürülerek süreç uzatılıyor. Buna da gerekli itirazlarımızı yaptık. Yargılama devam edecek.

Teknik A.Ş.’de Çalışma Bakanlığı-yandaş sendikagenel müdürlük işbirliği, aleni bir şekilde sendikamıza yetki vermemek için her yolu deniyorlar. Ama Teknik A.Ş. çalışanları sendikamızı tercih ediyorlar.

HABOM’da yapılan ilk sözleşme, ardından THY Teknik’e geçişte ek protokol kepazelikleri yüzünden Çelik-İş, çalışanların karşısına bile çıkamadı.

Genel müdürlük devreye girdi, şirket yöneticileri sahaya indiler. Çalışanlara baskı yaptılar. “Bu sendikaya üye olacaksınız” dediler. İki arkadaşımızı işten çıkardılar. Yine sonuç alamadılar.

Bu kez Çalışma Bakanlığı, HABOM’dan Teknik AŞ’ye geçen arkadaşlarımızın, işkolu değişikliği nedeniyle düşen üyeliklerini e-devlet sisteminde bir tuşa basarak aktif hale getirdi. Yasal olmayan bu üyeliklerle çoğunluk tespitini Çelik-İş’e yazdı.

Bu usulsüzlüğe itiraz süresini geçirip dava açmamızı önlemek amacıyla Sendikamız adresine tebliğ edilmesi gereken çoğunluk tespitini alakasız bir adrese gönderdiler.

Her yolu deniyorlar.

Ama sonuç alamayacaklar. Teknik A.Ş. çalışanları bu oyunlara izin vermeyecek.

Çalışanların kararlılığı ve Sendikamızın mücadelesi sürüyor, davalar da devam ediyor.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu


Konuyla ilişkili diğer makaleler