Türkiye Proletaryasının Kalbi İstanbul - İstanbul’un Kalbi Proletarya

Türkiye Proletaryasının Kalbi İstanbul - İstanbul’un Kalbi Proletarya

Soranlar olur, Proleter nedir? Proleter İstanbul niye? Proleter, yani tam anlamıyla işçi, sanayi işçisi. Yani emeğinden başka hiç bir zenginliği olmayan. Emeğinden başka kaybedecek hiç bir şeyi olmayanlar.

İstanbul ötedenberi işçi yatağıdır. Parababaları, burjuvalar için İstanbul Boğaz kenarında dizi dizi sıralanmış barlardır, lüks otellerdir, kumarhanelerdir. Elektrikleri cıvıl cıvıl parlayan odalardır. Halkımız için ise İstanbul ekmek kapısıdır. Fabrikalardır, atölyelerdir. Çoğu elektriksiz, yolsuz, susuz işçi mahalleleridir, gecekondulardır.

İstanbul’un kalbi neresi? Anlamak kolay. Bir ay değil, bir gün dursun bütün lokantaların, otellerin ve hatta devlet dairelerinin çalışması. İstanbul yaşamaya devam eder. Ama dursun bakalım fabrikalar. Otobüs şoförleri çalışmasın, çöpler toplanmasın, vapurlar işlemesin. İstanbul bir günlüğüne ölür. İşte bundan İstanbul’un kalbi proletarya. İşçiler, emekçiler, tüm çalışanlardır. Ve İstanbul bütün Türkiye’de işçilerin en yoğun olduğu bir kenttir. İstanbul işçileri daha kurtuluş savaşımızda dış düşmana, Amerikan, İngiliz emperyalistlerine karşı koyandır. O günden bugüne sayısız grev ve direnişle sömürüye, baskıya karşı çıkandır. Cibali tütün işçilerinin, Kavel, Sınger, Demir Döküm, Sungurlar, Profilo, Philips, Paşabahçe işçileri ve diğerlerinin savaşımları birer destandır.

TKP, yani Türkiye Komünist Partisi, proletaryanın, işçi sınıfının öz partisidir. Parababaları, burjuvalar nasıl işçilerin düşmanı ise, TKP’nin de düşmanıdır. Çünkü TKP, işçi sınıfının kurtuluşu ve tüm halkımızın kurtuluşu için sonuna kadar savaşacak tek politik güçtür. TKP, ülke tarihinin en eski partisidir. Emperyalizm, burjuvazi O’nun nice yiğit üyelerini öldürmüş, nicelerini zindanlarda çürütmüştür. Ama partimiz TKP’yi öldürememiştir. O yaşıyor, savaşıyor, güçleniyor.

İşte bunun en açık kanıtı PROLETER İSTANBUL’dur. O, TKP İstanbul İl Komitesi’nin gazetesidir. 12 Eylül ile gelen askersel diktatörlük en başta işçi sınıfına ve onun öz partisi TKP’ye saldırdı. O’nu yokettik diye sevinç naraları attı. Partimiz daha o zaman sesini yükseltti. “TKP yok edilemez, çünkü işçi sınıfı yok edilemez” dedi. İşte gerçek.

Faşist cellatlar TKP İstanbul İl Komitesi Sekreteri DENİZ yoldaşımızı konuşmadığı için öldürdü. Bu hunharca cinayete yanıtlarımızdan yalnızca biridir PROLETER İSTANBUL gazetemiz. Daha çok önceden gazetemizin adını koyan da o’dur. Ser verip sır vermeyen yiğit yoldaşımızın anısını bayrak yapacağız.

PROLETER İSTANBUL, faşist askersel diktatörlüğe karşı savaşta ulusal çapta direnişin örgütlenmesinde bir silah olacaktır. Partimiz TKP’nin güçlenmesinde, ABD emperyalizmine ve faşizme karşı tüm ulusal ve demokratik güçlerin birliğini, ulusal demokrasinin kurulması için üstüne düşen görevleri yerine getirmek için çalışacaktır.

PROLETER İSTANBUL, tüm İstanbul halkının gözü, kulağı, dili olacaktır.


Konuyla ilişkili diğer makaleler