TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ - TİP Kuruluş Girişimi Konusunda POLİTİKA Gazetesi’nin Görüşü

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ - TİP Kuruluş Girişimi Konusunda POLİTİKA Gazetesi’nin Görüşü

23 Mart 2018 tarihinde 146 imzalı bir açıklama ile Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşuna katılım çağrısı yapıldı. Biz her devrimci ve ilerici gelişmeyi desteklemek konusunda ilkesel bir yaklaşıma sahibiz. Ancak, bazı konular açık olmadan da böyle bir çağrı konusunda somut görüş belirtmemiz mümkün değildir.

TİP hangi program ve tüzük çerçevesinde kuruluyor? Çağrıcılar bunu biliyor olabilirler, ancak biz bilmediğimiz için bu konuda olumlu ya da olumsuz tavır belirleyemiyoruz. Genel bilgilendirme dışında bu konuda tartışmalara katılma olanağımız olmuş olsa idi, hem katkımızı yapar, katkı ve görüşlerimiz genel kabul gördüğü oranda, aynı zamanda sürecin içinde olabilirdik. En temel konumuz bu konudur.

“Tarihsel TKP” kavramı, TKP’yi tarihe havale etmiş bir yaklaşımın nitelemesidir. Bu kavramı TKP’yi likide etmeye çalışanların kullandığı bilindiği halde böyle bir kavram neden kullanılmıştır? Böyle bir nitelemenin yanında herhangi bir TKP’linin imza atması mümkün olabilir mi?

Çağrı metninde TKP Genel Başkanı olarak imzacı olan arkadaşımız HTKP Genel Başkanıdır. Eğer TKP’lilerin bu sürece katılımı arzu ediliyorsa öncelikle karşılıklı saygı çerçevesinde herkes tanımlamaları doğru kullanmalıdır görüşündeyiz. TKP, TCK’ya ve TC Anayasasına göre yasaklı bir partidir. Kurulması amaçlanan TİP’in de bir istemi TKP üzerindeki yasağın kaldırılması ve TC’nin ilk faili meçhul cinayeti olan Mustafa Suphi ile yoldaşlarının katlinin aydınlatılması olmalıdır.

Çağrıcıların bileşimi ve niteliği bize göre yetersizdir. Temsili daha nitelikli ve geniş, TİP, TKP, THKP-C, TİKKO, DDKO ve THKO’nun mücadelelerinde yer almış arkadaşların çağrıcı olmaları, en azından destek veya o da olmuyorsa dayanışmalarını açıklamaları önemli olurdu. Türkiye Devrimci Hareketi’nde 70’li yıllarda bölünmelerin platformu olan TİP’in yeniden kuruluşu, mümkün olduğu oranda bu bölünmeyi aşacak bir birlikteliği hedeflemelidir. Bu mümkündür ve TİP ismi ile anlamlı bir amaçtır. Türkiye Devrimci Hareketi açısından selamlanacak niteliksel bir adımdır.

146 çağırıcı arasında işçi oranı nedir, Birinci TİP’in kuruluşunda olduğu gibi işçi temsilcileri ve sendikacıların bu girişimde yer alması daha doğru olmaz mıydı diye düşünmeden edemiyoruz. Aksi durumda bu girişimin var olan sosyalist partilerden ne tür niteliksel bir farkı olacağı düşünülmektedir?

İşçi sınıfının devrimci sınıf partisini kurmak için bir araya gelmek, bu nitelikte bir partinin  olmadığını savunmak anlamına gelir. Bu parti mevcuttur. 10 Eylül 1920’de kurulmuş olan Türkiye Komünist Partisi’dir. Ayrıca çağırıcıların büyük bir çoğunluğunun da bugüne kadar içinde bulundukları örgütlerini işçi sınıfının partisi olarak değerlendirdikleri yazılarından bilinmektedir. Bu nedenlerden dolayı, farklı ilerici, devrimci, sosyalist ve komünist güçlerle, BİRLEŞİK KİTLESEL BİR SOSYALİST PARTİ kurma amacı güdülmesinin ve bu şekilde nitelenmesinin daha isabetli olacağını düşünüyoruz.

Daha geniş bir çevreyi niteliksel ve niceliksel olarak kucaklayacak, program ve tüzüğü birlikte şekillendirilecek bir Türkiye İşçi Partisi girişiminin Türkiye ve Kürdistan’da sınıf mücadelesi açısından daha güçlü bir çıkış ve sonuç alıcı olacağını düşünmekteyiz.

Bu tür hassas ve önemli konuları aceleye getirmemek gerektiği ve eğer daha geniş çevrelerin katılımı hedefleniyorsa da varolan kendi örgütlenmelerimizin içinde davrandığımız gibi davranılmaması gerektiği görüşündeyiz. Değilse, zaten çağrıya katılanların bir örgüt mensubiyeti var. Maksat daha geniş bir yapı oluşturmak ve “Gel Kardeşim” çağrısında sıralanan konuları gerçekleştirmekse, farklı düşünmeyi ve davranmayı becerebilmeliyiz.

Sıraladığımız noktalar düşüncelerimizin tümünü kapsamıyor, sadece yayınlanan çağrı ve basın bültenindeki gerekçelendirmeyi kapsıyor. Sürecin bütününe yönelik görüş ve katkılarımızı daha kapsamlı bilgi aldığımız zaman yapabileceğimizi ve hiç bir ön yargı veya ön şarta bağlanmadan sadece yayınlanan metinler temelinde okuyucu, izleyici ve çevremizi bilgilendirmek amaçlı kaleme aldığımızı da ayrıca belirtmek isteriz.

Politika Yayın Kollektifi


Konuyla ilişkili diğer makaleler