Eğitimde Yorunlu Rotasyon ve Siyasi Kadrolaşma

Eğitimde Yorunlu Rotasyon ve Siyasi Kadrolaşma

Eğitimde Yorunlu Rotasyon ve Siyasi Kadrolaşma

Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu’nun, “MEB, Eğitimde Zorunlu Rotasyon ve Siyasi Kadrolaşma İçin Neden Acele Ediyor?” açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“AKP, 7 Haziran seçimlerinin üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen, hükümet kurmada ipe un seren, bütün bakanlıklar ve kamu kurumlarında olduğu gibi, Milli Eğitim Bakanlığı’nda da hukuksuz ve keyfi adımların atılmasında yangından mal kaçırırcasına aceleci davranıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim yöneticilerinin görevlerine iadesi ile ilgili yüksek yargı kararlarını fiilen uygulamaması, okul müdürlerini değiştirmek için telaşlı bir acelecilik içinde olması, eğitim ile ilgili yönetmeliklerde yapılan tartışmalı değişikliklerin son bir ay içinde peş peşe gerçekleşmesi dikkat çekicidir.

Henüz koalisyon hükümeti kurulmamış olmasına rağmen MEB’in sanki AKP tek başına iktidarmış gibi davranmaya devam etmesi, yargı kararlarını yok sayması tam bir keyfilik örneğidir. Eğitim-Sen’in zorunlu rotasyon uygulamasının kaldırılması, en azından hükümet kurulana kadar bu konuda herhangi bir işlem yapılmaması yönündeki talebine rağmen bakanlık, 4 Temmuz’da MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yaptığı değişiklik ile rotasyon süresini 15 yıla çıkarmıştır. Hafta başından itibaren aynı eğitim kurumunda 15 yılı dolduran öğretmenlere okul yönetimleri tarafından, cep mesajı (SMS) gönderilerek “gerekli iş ve işlemler için okul idarelerine başvurmaları” istenmiştir. Okullara bugün gönderilen yönerge ile bu durumdaki öğretmenlerin tespitinin 13 Temmuz 2015 saat 17.00’ye kadar tamamlanması ve onaylanması gerektiği belirtilmiştir.

Öğretmenlerin tatilde olduğu dönemde bakanlığın aceleci bir şekilde zorunlu rotasyon uygulamasını hayata geçirmesi demek, ilk etapta 13 bin deneyimli öğretmenin kendi isteği ve iradesi dışında zorla sürgün edilmesi anlamına gelmektedir ve böylesi bir dayatmanın kabul edilmesi mümkün değildir. MEB’in sorumsuz tavrına ve uygulamalarına bir an önce son vermesini istiyor


Konuyla ilişkili diğer makaleler