Ali Koç’tan Antikapitalist Yaratmak...

Ali Koç’tan Antikapitalist Yaratmak...

Ali KoçAli Koç, geçen ay (Kasım) söyledikleriyle gazete manşetlerinde ve sosyal medyada sık sık öne çıkmıştı. Neydi söylediği? Başlıklarda, Ali Koç’un kapitalizmi eleştirdiği belirtiliyor, hatta daha da ileri gidilerek Ali Koç’un kapitalizmin ömrünü tamamladığını söylediği dillendiriliyordu.

Aklı başında olan, kapitalizmin sömürü ve varlık sebeplerini iyi bilen her insan, Ali Koç’un, bu söyledikleriyle neyi kast ettiğini, neden rahatsız olduğunu kolayca anlayabilir halbuki.

Ancak kimi liberal solcular ve umutsuz-yorgun demokratlar, bu sözlerden - nasıl becerdilerse - antikapitalist bir Ali Koç yarattılar. Yaklaşık kırk gündür bu konuda türlü manipülasyonlar yaratılıyor ve patronların bile şu andaki AKP iktidarının yaptıklarından rahatsız olduğu algısı yaratılarak işbirlikçi-tekelci sermaye ile AKP arasındaki kutsal sömürü ittifakı gizlenmeye çalışılıyordu.

Bu manipülasyonların amacına ulaşıp ulaşmadığı ayrı bir konu olmakla birlikte, şu gerçeği iyi biliyoruz: Ali Koç’tan “antikapitalist” yaratan bu sözler, aslında kapitalizmin değil, kimi sol kesimlerin umutsuzluğunu ve tükenmişliğini açığa çıkarmıştır. Uluslararası sermayenin ve bilişim teknolojisinin zirvesinde bulunan Bill Gates’ten, Ali Koç’tan kahraman yaratan Türkiye ve Dünya solu, ne yazık ki Marksist-Leninist ideolojiden uzaklaştıkça, işçi sınıfının öncülüğünü reddettikçe bataklığa saplanıyor; o bataklıkta çabaladıkça umutsuzluğa kapılıyor ve “suya düşen yılana sarılır” misali bu isimlerden kurtarıcı, kahraman yaratmaya çalışıyor.

Halbuki, çok iyi bilinmeli ki işçiler, ezilenler, sömürülen tüm kesimler; Tüm sol ve sosyalist yapılar ne zaman ki işçi sınıfının öncülüğüne, bilimsel sosyalizmin ilkelerine ve sınıfın öncü gücünü yaratacak kendi öz benliklerine inanırlarsa günümüzde tam da “Dünya krizi” yaşayan kapitalizmi zor kullanarak yıkacak, böylece hayal edilen “baskısız, sömürüsüz” bir düzeni kurmanın yolları açılacaktır.

“Kapitalizmin krizi” demiştik. Bill Gates’in ve Ali Koç’un söyledikleri tam da bununla ilgili. Ali Koç, 10 Aralık’ta, kendi holdinginin yayın organı “Bizden Haberler” adlı dergide, daha önce söylediklerine açıklık getirerek çok net şeyler söyledi. Ali Koç şöyle diyordu: “Kapitalizmi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bir başka ifadeyle, kapitalizmin kendini yeniden keşfetmesi, yeni bir dinamizm ortaya koyarak dünyamızı bir dönem daha yönetecek bir yapıya dönüşmesine ihtiyaç duyuyor. Bunu kendi irademizle gerçekleştiremezsek bu değişikliğe zorlanacağımıza inanıyorum.”

Ali Koç’un bu söyledikleri, aslında Bill Gates’ in söylediklerinin İngilizce’ den Türkçe’ye çevirisinden başka bir şey değildir. Bu sözler, kim söylerse söylesin, aslında kapitalizmin küresel ve uzun vadeli, gittikçe derinleşen krizini ifade etmektedir. Artık savaşlar da -geçmişte sıkça denenmişti- kapitalist sistemin bu küresel krizden çıkmasını pek de kolaylaştıracağa benzemiyor. Onun için, ömürlerini uzatmak için maske değiştirmeye ihtiyaçları var.

Bu krizin derinleştirilmesi ve kapitalistemperyalist sistemin çökertilmesi için, birilerinin ne söylediğine değil, işçi sınıfının, örgütlenip enternasyonalist dayanışmayı geliştirerek dünyanın her yerinde sömürü sistemlerine karşı direnmesini, ezilen halkların mücadelesini destekleyip emperyalist yayılmacılığın ve sömürünün artık sonsuza dek yok edilmesini sağlamanın yollarını aramalıyız.

Bunun yolu da top yekün örgütlenmekten ve mücadele etmekten geçiyor. Yeni mücadele kanalları açmak, sınıf mücadelesini yükseltmek, dünyanın birçok yerindeki halkların verdikleri bağımsızlık ve özgürlük mücadelelerini desteklemek için yeni mücadele araçları ve yolları sunan öncü gücün yaratacağı birimlerde çalışmak gerekmektedir. Devrimci sınıf mücadelesi, ancak böyle gelişecek ve kapitalistlerin, sömürenlerin korktukları, o gün mutlaka gerçekleşecektir.


Konuyla ilişkili diğer makaleler