”Boğaz Ve Kıyılar” Temalı Kent Savunması Toplantısı Gerçekleştirildi

”Boğaz Ve Kıyılar” Temalı Kent Savunması Toplantısı Gerçekleştirildi

Boğaz ve Kıyılar Toplantısına Davet AfişiÜlkeyi terörize eden bir siyasi çizginin kan gölüne dönüştürdüğü sokaklarda direnişi örmeye devam ediyoruz.

Saldırganlar evimizden dışarı çıkmamamız, başımız dik yürümememiz için uğraşıyor. Biz de bulunduğumuz yerden yaşamın her alanına sarılıyoruz.

Toplantı 20 Mart pazar günü Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin Karaköy binasında gerçekleştirildi. İstanbul’un değişik ilçelerinden gelen kent-yaşam ve hayvan hakları savunucularının katılımıyla başladı. İlk tur konuşmalarında yaşanan sorunlar ve nedenleri üzerinde durulurken, ikinci tur konuşmalarda ne yapmalıyız? sorusuna yanıt arandı.

İlk tur konuşmaları başlamadan önce Liman işletmeleri genel müdürlüğünde üst düzey görevler yaptıktan sonra emekli olan bir konuşmacının bilgilendirmesini dinlendi.

Özellikle Montrö Anlaşması’nın gerçek kapsamı ve uygulamada yapılabilecek olan iyileştirmeler üzerine geniş bilgi verildi.

Uzman kişilerin bilgilendirmesine ihtiyaç olduğu gerçeğinin bir kez daha altı çizilmiş oldu. Katılımcılar yönelttikleri sorularla sunumun derinleşmesini sağladılar.

Boğaz ve Kıyı YağmasıTekne Park-Oto Park yapımlarıyla İstanbul Boğaz kıyılarının ve sahilinin gasp edilmesine ilişkin projeler, ilgili savunma ve dayanışma platformları tarafından, katılımcılara açıklandı.

Kurbağalı Dere’den ulaşım faktörüne kadar bir çok sorun üzerinde görüş bildirildi.

Haliç ve Galata Port projeleri, Beşiktaş-Mahmutbey metro hattı ve bu hattın inşa sürecinde gasp edilmek istenen parklar gündeme getirildi.

İkinci tur konuşmalarda, çeşitli etkinler önerildi. Burun Bahçe’deki otopark yağmasına karşı oluşan tepkiye destek verilmesi karar altına alındı. Tekne Parkı protesto etkinliğinin ardından İstanbul’un tüm kıyılarında eş zamanlı bir etkinlik zincirinin planlanması da gelen öneriler arasındaydı.

Meslek Odalarının yetkilerinin artırılarak, siyasi iradenin kent yaşamına olumsuz müdahalesinin önünün kesilmesine yönelik bir çalışma yapılması gerektiği önerisi genel destek gördü.

Meslek odaları bir binanın içindeki asansöre bile -çalışamaz- raporu verebilirken, geçmişte bir tek bina yapmak için bile ilgili meslek odasının onayı gerekirken, bugün toplumsal yaşamı ortasından yaracak devasa projeler için meslek odalarının onayının istenmemesinin kabul edilmez olduğu vurgulandı.

Meslek odaları üyelerinden toplantıya destek veren katılımcılar, kent savunucularının meslek odalarının çalışmasını daha yakın izlemesi için olanak yaratılabileceğini bunu örgütlemek gerektiğini dile getirdiler.

Meslek odalarının periyodik olarak yapıp yayınladıkları bir çok çalışmanın kent savunucuları tarafından yeterince bilinmemesinin sonuç alıcı adımlar atılmasının önünde engel oluşturduğu ifade edildi. Kapsamlı araştırmalar varken, çok daha az bilgi ve bilimsel yaklaşımdan uzak olarak, iyi niyetle çalışmaktansa, birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.

Benzer toplantıların uygun aralıklarla yapılması gerektiğine karar alınarak toplantı sonlandırıldı.

Politika / İstanbul


Konuyla ilişkili diğer makaleler