“Zenginleşen Çerkezköy ve İş Cinayetleri Paneli” yapıldı

“Zenginleşen Çerkezköy ve İş Cinayetleri Paneli” yapıldı

4 Ocak Pazar günü Tekirdağ İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi tarafından düzenlenen “Zenginleşen Çerkezköy ve İş Cinayetleri” konulu panel gerçekleştirildi. Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS) Temsilciliğinde düzenlenen panele BATİS’li işçiler, Tekirdağ Tabip Odası ve Halkların Demokratik Partisi üyeleri katıldı.

“Zenginleşen Çerkezköy ve İş Cinayetleri Paneli” yapıldıBATİS Temsilcisi Fahri Koçan yaptığı sunumda, Çerkezköy’de ve bölgede çok sayıda iş cinayetinin yaşandığını, 2014 yılında öğrenildiği kadarıyla 13 işçinin iş cinayetinde hayatını kaybettiğini, çok sayıda kazanın ise SGK’ya veya sendikalara hiç bildirilmeyerek üstünün örtüldüğünü belirtti. İşverenlerin kâr hırsı sebebiyle işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerini almaktan kaçındığını, daha fazla kâr yapmak adına bu konuda yatırım yapmayarak işçilerin hayatlarını hiçe saydığını belirterek, meslek hastalıklarının ise görünmediğini vurguladı.

Tekirdağ İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi olarak Tekirdağ genelinde yaşanan her iş kazası ve iş cinayetinin ve her türlü meslek hastalığı riskinin kaydının tutulmaya çalışıldığını, her işçinin bu sorumlulukla yaşadığı sorunları ve çevresinde yaşananları bildirme yükümlüğü olduğunu belirterek işçilere ve diğer emek örgütlerine iş birliği çağrısı yaptı.

Panelde söz alan Avukat Sevgi Evren, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının yüksek olmasının bir diğer nedenini ise, işçilerin kendi emeklerine değer vermeyerek, her türlü çalışma koşullarına razı olmaları olduğunu belirtti. Evren, işçileri kendi yaşamlarına kendi emeklerine sahip çıkmaya ve sendikalarda, derneklerde örgütlenmeye davet etti.

Panele katılan işçiler ise, örgütlenme sorunlarından bahsederek, özellikle bölgede bulunan mevcut sendikaların kapılarından dahi giremediklerini, fabrikalardaki temsilcilerin ise işçi sorunlarına duyarsız olduğunu belirterek mücadele çağrısı yaptılar.

Tekirdağ İSİG meclisi, 8 Şubat 2015 Pazar günü Çerkezköy’de toplantı yapılmasına karar verdi.

Politika / Çerkezköy


Konuyla ilişkili diğer makaleler